Boyun Rahatsızlıkları

Baş-Boyun Bölgesi:
Boyun baş ile vücut arasındaki bağlantı sağlayan; başımızın dik ve dengede durması için görevi olan en karmaşık eklem yapılarına sahip, omurganın en hareketli bir bölümüdür. 7 omur kemiğinden oluşan boyun, hassas bir yapıya sahiptir. Boyun omurları arasında disk(yastıkçıklar) bulunur. En önemli görevleri üzerlerine binen yükün eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak ve bu sayede omurların birbiriyle sürtünmesine engel olmaktır. Boyun omurları pek çok önemli göreve sahip yapıları içerisinde bulundurur. Boyun omurlarının içerisinden geçen omurilik, kollara giden sinir kökleri, beynin arka bölümü, beyincik ve beyin sapının beslenmesini sağlayan vertebral arterler; boyun bölgesinin içerisinde bulunan veya çevreleyen yapılardır.

Boyun ağrıları, en sık rapor edilen omurga rahatsızlığıdır. Yapılan çalışmalarda boyun ağrısının yaşam boyu en az bir kez görülme sıklığı yaklaşık %70 civarındadır. Boyun ağrısına yol açabilecek durumlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Wiplash Yaralanması

Başın aniden geriye ve öne doğru hareketi ile vertebra kırıkları, disk yırtılmaları, kas ve tendon yaralanmaları ile sonuçlanan ciddi travmalardır.

Servikal İnstabilite(Boyun Düzleşmesi):

Boyun bölgesinin dinleme esnasında hafif öne doğru bir kavisi vardır(servikal lordoz). Bu pozisyonda oluşan baş ağırlığının bir kısmını arkada faset eklemler önde ise diskler taşır. Boyunda oluşan patalojiler(fiziksel aktivite azlığı,aynı pozisyonda çalışmak,kötü postür,travmalar…) bölgenin stabilizasyonunu taşıyan kas gruplarına(özellikle derin fleksör kas grubu) istirahattede kasılmasını sağlamakta bu da faset eklemlere binen stresi doğal olarak disklerin yüksekliğini yitirmesi ile boyundaki kavsin(lordozun)kaybedilmesine yol açmaktadır. Boyun düzleşmesi olarak bahsedilen bu durumda boynun pozisyonundan dolayı ileriki zamanda baş ağrısı; boyun kireçlenmesi ve boyun fıtıklarına yol açabilir.

Servikal Diskopati:

Boyun vertebraları arasındaki diskin öndeki kılıfa baskı kurarak balonlaşması ya da yırtarak dışarı çıkması halidir. Dört evreye ayrılır. Genellikle c4-c7 arasında görülür. Boynun öne eğilmesi(fleksiyonu) ve arkaya eğilmesi(ekstansiyonu) sırasında en çok yük binen vertebra segmentidir.

Bulging: disk öndeki bağı zorlamış ama yırtmamış dışarı doğru bombeleşmiştir. Genelde fıtık başlangıcı denir.

Protrüzyon: Disk öndeki bağın iç lifleri yırtılmış ligament basısı olmamıştır.

Ekstürüzyon: Disk lifleri  yırtmış ve kanal içine geçmiştir.

Sekestrasyon  :Diskin koparak serbestleşmesidir.

Mekanik Boyun Ağrısı:

Herhangi bir duyusal veya motor kayıp olmadan genelde bölgenin uzun süre stres veya çalışmaya bağlı olarak kas aktivitesinin düzensizliği ile ortaya çıkar. Meslek rahatsızlıklarında(Masa başı çalışanlar,diş hekimi,berber…) sık görülür.

Servikal Sipondiloz:

Servikal bölgenin artiritidir. Boyun kireçlenmesi adıyla da karşınıza çıkar. Bölgedeki disk kalitesinin bozulması ile vertebra biyomekaniğinin bozulması ve eklemlerin aşınması ile karakterizedir.