Tedavi Yöntemleri

Daha öncede bahsettiğim gibi uzun süredir uyguladığım manuel yöntemlerinin hastalarımda çok iyi sonuçlar verdiğini gözlemledim. Bunun sonucunda eğitimleri sıklaştırarak yeni yöntemleri de tecrübeme kattım. Sonuç olarak ağırlıklı olarak Mulligan Manuel terapi konseptini benimsedim. Şunu unutmamak gerekir ki terapistler olarak uyguladığımız ana yöntemler belirli olmasına rağmen bazı tekniklerin birbirine üstünlüğünden yada bir tekniğin işe yaramamasından ötürü diğer konsept tedavilerin tekniklerinide kendi tedavimizle harmanlıyoruz.

MULLİGAN MANUEL TERAPİ KONSEPTİ:

Bu bölümde tedavi modülümüzün ana kısmını oluşturan bu konsepti size anlatıp niye seçtiğimi, yapılan uygulamaları ve hangi hastalıklarda üstün olduğunu anlatacağım.

Mulligan Konsepti, Yeni Zellanda’lı Brain R. Mulligan tarafından bulunan ve geliştirilen konsepttir. Kendisi 1974’ten beri manuel terapi alanında kurslar vermektedir. Halen yaşıyor ve aktif olarak kurs vermeye devam ediyor. Kendisi MWM(Mobilization with Movement),(aktif hareket ile mobilizasyon) tekniğini geliştirmiş ve sonuçları incelendikçe dünya çapında kabul görmüş ve birçok makaleye konu olmuştur.

Genel konseptin en büyük özelliği; ağrısız uygulamalardan oluşması ve ağrı olursa da tedavinin kesilmesidir. Hem hasta hem terapist adına çok güvenli bir konsepttir. Ağrısız bir yöntem olduğu ve genel manuel terapi kurallarına uyulduğu müddetçe en güvenilir uygulamalardır. Semptomatik bir tedavidir. Ağrıyı inceler ve hangi pozisyonda ağrınız var ise (ayakta, otururken …vs) o pozisyonda tedavi eder. Bu avantajlar konsepti benimsememde önemli nedenler oldu.

Brain Mulligan’ın da belirttiği PİLL cevabı ve CROCKS kavramları bize konseptin ne olduğu ve ne yaptığı konusunda en iyi yol gösterici olacaktır.

P– Painfree uygulamalar kesinlikle ağrısız olmalı

I-İnstant Result Uygulama esnasında anında sonuç alınır

L,L- Long lasting İyileşmenin uzun süreli olduğunu ifade eder.

——————————————————————————

C– Contraindications Kontraendikasyon demektir. Normal manuel terapi endikasyonlarının yanında PILL cevabı alınamıyorsa uygun tedavi yöntemi değildir.

R– Repetition Uygulamanın tekrar sayısını ifade eder. Uygun bölgeye uygun tekrar sayısı yapılmalıdır. Örnek bel bölgesi 3 tekrar gibi.

O-Overpressure Mobilizasyon; sonunda uygulanan manuel baskıyı ifade eder ve iyileşmenin kalıcı olmasında büyük katkısı vardır.

C-Communication Hasta ile iletişim kurmayı ifade eder. Hastalarımızın tedavi sırasında yaptığı geri dönüşler çok önemlidir.

K-Knowledge Bilgi. Terapist yaptığı işe hakim ve bilgili olmalıdır.

S-Sustain,Sense,Skills Mobilizasyonun hareket boyunca sürdürüldüğü, eller ile dokunun iyi hissedilmesi gerektiği ve manuel becerilerin arttırılmasını ifade eder.

Bu bilgiler ışığında yaptığımız uygulamaları hastalıklar ile bağdaştırarak size yol gösterelim.

UYGULAMALAR:

Mulligan konseptine bağlı kalmak ile beraber diğer manuel terapi uygulamalarından da yararlandığımızı ve bu uygulamaların genel isimlerinden bahsetmiştim. Peki konsept dahilinde ne yapıyoruz? Bunu vücut bölümlerine ve uygulama türlerine göre ayıralım.

MWM (Mobilzation whit movement)

Bu uygulama hareket ile mobilizasyonu ifade eder. Mulligan konseptin temelini oluşturur ve diğer konseptlerden ayrışmasını sağlar. Tekniğin mantığı, ağrı ve hareket kısıtlılığına bağlı oluşan eklem pozisyon hatalarının mobilizasyon ile düzeltilip bu anda aktif hareket ve yeterli tekrar ile düzeltme sağlanmasına dayanmaktadır. Böylelikle hastanın ağrısız hareketi afferent lifler ile kortekse itilerek pozisyon hatası ortadan kaldırılır ve sonrasında kalıcı iyileşme sağlanır.

Yapılan uygulamalarda bize seçilecek tekniği eklem çizgilerinin yönü(vertikal, transvers…) ve eklemin tipi(menteşe tipi vs.) belirlemektedir.

NAG (Natural apofizyal glide)

Bu uygulama doğal eklem kayması anlamanı taşır. Boyun bölgesinde ağrıya yönelik yapılan kesikli bir mobilizasyon tekniğidir. Amaç vertebra faset eklemlerinin doğal kayma yönünde hareket ettirilmesidir. Yapılan uygulama sonrası ağrı ve hareket kısıtlılığı üzerine olumlu etkisi vardır.

REVERSE NAG

NAG uygulamasının tersidir. NAG uygulamasından sonuç alınamadığında uygun bir seçenektir. Bu uygulamada amaç alttaki segmentin mobilizasyonudur. Özellikle alt servikal ve üst torakal bölgede etkin bir tekniktir.

SNAG (Sustained NAG)

Bu uygulama Nag uygulaması sürdürülürken bir hareket ile kombinasyonunu ifade eder. Vertebra fasetlerinin hareket zorluğuna bağlı hareket açıklığının azalmasında (örnek olarak boynu sağa çevirememe) etkin bir yöntemdir. Hasta terapist ile uyumlu olarak mobilizasyon yapılırken hareket eder.

SELF SNAG

Bu uygulama hastalarımıza öğrettiğimiz mobilizasyon tekniğini kendi kendine yapmasını ifade eder. Hastanın ev ödevidir. Klinikte yapacağı uygulamayı öğretir, kayıt altına aldırır, yapacağı sıklığı anlatırım. Sonrasındaki seanslarda da kontrollerini yaptırırım. Bu uygulama hasta için bir nevi ağrı kesici görevi görür. Uygulama yapılırken bant, havlu gibi aparatlar gerekli olabilir.

Yukarıda saydığımız teknikler servikal kökenli baş ağrısı ve baş dönmesinde de oldukça etkin yöntemlerdir.

SMWAMS (Spinal mobilizations with arm movement)

Spinal mobilizasyonun kol hareketleri ile kombine yapılmasını ifade eder. Özellikle rotator cuff lezyonları, omuz hareketlerinin son açılarında yaşanan kayıplarda etkin bir yöntemdir. Boyun bölgesine yaptığım mobilizasyon ile beraber hastamızdan ağrılı kol hareketlerini ağrı hissetmeyecek şekilde tekrar etmesini isterim.

SMWLMS (Spinal mobilization with leg movement)

Spinal mobilizasyonun bacak hareketleri ile beraber yapılmasıdır. Hastanın beli ile ilgili segmentte mobilizasyon yaparken eş zamanlı bacak hareketlerini ağrısız yapmasıdır. Özellikle bacağa vuran ağrı durumlarında oldukça etkili bir yöntemdir.

MANÜPİLASYON

Özellikle vertebral kolan üzerinde düşük amplitüd yüksek hızdaki anlık müdahaledir. Teknik uygulandığında klik sesi alınır ve anlık rahatlama sağlanır. Doğru bölgeye doğru düzlemde ve eğitimli bir kişinin uygulaması ile iyi sonuçlar elde edilir. Yalnız unutulmamalıdır ki yanlış segmente yapılan müdahaleler ciddi disk ve tendon yaralanmaları ile sonuçlanabilir.

PRPS (Pain release phenomenon techniques)

Ağrı oluşum fenomeni teknikleri; özellikle kronik durumdaki rahatsızlıklarda yukarıdaki tekniklere cevap alınamadığı durumlarda kompresyon kuvvetine dayalı tekniklerdir. Uygulama sırasında ortaya çıkan ağrının gerekli tekrarlar ile azaltılmasını amaçlar.

TRAKSİYON

Bir ekleme doğru yönde verilen çekme kuvvetine denir. Doğru yapıldığında adrenalin salgısı azalır, proprioseptif girdi ile beraber releksasyon sağlanır ve eklemde snoviyal sıvı artışı tetiklenir.Omurgadaki disk basılarında, sert omuz, dirsek ve dizde oldukça etkin bir yöntemdir.

KLİNİK RİJİT BANTLAMA

Eklemi doğal pozisyonuna aldıktan sonra bu pozisyonu korumak için bantlamadan yararlanırım. Bunu hastalarıma da öğretir ve egzersizlerden sonra evde yapmasını ve genellikle 2 gün uygulamasını isterim.